Keuring

In februari 2011 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een inspectiebezoek gebracht aan Top Thuiszorg B.V. te Zandvoort. Dit inspectiebezoek maakt onderdeel uit van het onderzoek naar nieuwe toetreders in de care sector (Taskforce Nieuwe Toetreders genaamd) die vallen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Op basis van bevindingen van de inspectie wordt geconcludeerd dat onze organisatie voldoet aan de door de wet vasgestelde eisen. Onder deze eisen vallen onderandere;


- Een aanwezig zorgplan
- Een klachtenregeling en een klachtencommissie
- Deskundig personeel die handelingen uitvoerd naar diploma
- Kwaliteitssysteem
- Aanwezigheid van melding incidenten clienten/patienten
- Toets bekwaamheid van medewerkers
- Een goed medicatiebeleid


 


 

Wist u dat?

Wist u dat Top Thuiszorg in Januari 2019 alweer 17 jaar bestaat!
Wij hopen nog lang goede zorg te mogen leveren aan onze clienten.

<< vorigevolgende >>