Regelingen Top Thuiszorg

Hieronder het klachtenreglement van Top Thuiszorg


De instelling

De instelling is Top Thuiszorg BV, Brederodestraat 100, 2042BJ , te Zandvoort
Tel. 06-52022639 tussen 12.00 en 18.00 maar in geval van calamiteiten24 uur per dag bereikbaar.
E-mail: topthuiszorg@kpnmail.nl

CliŽnt

Degene die gebruik maakt, wil maken, of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van de instelling.

CliŽntmanager

De cli√ęntmanager, mevrouw Bijvoet, zet zich in voor optimale zorg aan cli√ęnten en begeleidt deze van de aanvang van zorg tot de zorgafsluiting. Mocht de kwaliteit van de zorg afwijken van wat gewenst is, dan is mevrouw Bijvoet uw eerste aanspreekpunt.

Klachtenfunctionaris

Dit betreft binnen Top Thuiszorg de kwaliteitscoördinator, De heer R. van Oostrum. Deze persoon bemiddelt bij klachten en kan optreden om de bestaande onvrede van de klager op te lossen.

Klacht

Een uiting van onvrede over de behandeling of bejegening die door de cliŽnt als onjuist, onvoldoende of onterecht wordt ervaren, over de zorgverlening door de instelling, met uitzondering van klachten over tarieven en schadeclaims. Onder zorgverlening door de instelling wordt ook verstaan de zorgverlening die niet door, maar wel onder verantwoordelijkheid van de instelling wordt verleend.

Klager

De cliŽnt dan wel namens de cliŽnt zijn vertegenwoordiger, zijn naast staande(n) of nabestaande(n) die een klacht voorlegt aan de klachtencommissie.

Aangeklaagde

Degene tegen wie de klacht zich richt. Dit is de persoon ( Top Thuiszorg zelf of een van haar werknemers) die direct betrokken was bij of die verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen de klager in zijn klacht aan de orde stelt.

Klachtencommissie

Een door het bestuur van Top Thuiszorg ingestelde instantie die, volgens de Wet Klachtrecht CliŽnten in de Zorgsector komt tot een onderzoek en oordeel van de klacht

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden ten behoeve van dienstverlening vanuit Top Thuiszorg. Deze worden bij het begin van iedere zorgverlening aan de cliŽnt aangeboden en bevinden zich in het zorgdossier.

Kwaliteitshandboek

Top Thuiszorg beschikt over een kwaliteitshandboek waarin omschreven wordt hoe Top Thuiszorg werkt en waar ze aan moet voldoen. Mocht u intresse hebben in de documenten kunt u contact met ons opnemen.

kwaliteitshandboek


Wist u dat?

Als u graag zorg wilt onvangen via Top Thuiszorg kunt u vrijblijvend een gesprek met ons aanvragen. Onze HBO verpleegkundige komt dan bij u thuis om te kijken wat voor hulp u nodig heeft, en kan zo nodig samen met u een PGB aanvragen.

<< vorigevolgende >>